Javno savjetovanje

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću je dio procesa donošenja novih odluka, proračuna, strategija, planova, uredbi, pravilnika i sličnih propisa ili akata. Podrazumijeva uključivanje zainteresirane javnosti u proces na način da je se informira o prijedlozima istih i zatraži mišljenje o njima. Najčešće se koristi metoda uključivanja javnosti pisanim putem, odnosno internetsko savjetovanje na način se objave nacrti novih odluka i drugih propisa na internetskim stranicama kako bi svi zainteresirani mogli ostaviti svoje komentare i prijedloge."Zainteresirana javnost" je svaka osoba, skupina osoba, institucija, organizacija itd. koja želi sudjelovati u savjetovanju.  Ukoliko smatrate da će određena odluka utjecati na Vas, te da svojim znanjem ili podacima kojima raspolažete možete poboljšati neku odluku, proračun, operativni program, pravilnik ili drugi dokument, uključite se.